Wpływ alkoholu na organizm


…alkohol poprzez spowolnienie funkcji centralnego układu nerwowego wywołuje stan euforii i odblokowuje zahamowania w korze mózgowej. Człowiek czuje się pobudzony i rozluźniony.
Alkohol powoduje, że informacje dłużej przenoszą się wzdłuż włókien nerwowych. Spowalnia ruch cząsteczek ? przekaźników chemicznych, przenoszących informacje pomiędzy komórkami.
Zmienia gęstość tkanki i płynów w uchu, co powoduje problemy z utrzymaniem równowagi i w poruszaniu się w wyznaczonym kierunku.
Przyśpiesza tętno, podnosi ciśnienie i rozszerza naczynia krwionośne powodując uczucie gorąca, które jest bardzo złudne, bo tak naprawdę zaczyna dochodzić do ochłodzenia organizmu, które może być katastrofalne w skutkach w przypadku spożywania alkoholu np. na mrozie.
W miarę tego, jakie ilości alkoholu dostarczymy do organizmu możemy rozgraniczyć kilka stanów, do jakich się doprowadzamy:
01-0,2 promila alkoholu we krwi ? poziom fizjologiczny alkoholu, który może wystąpić w wyniku normalnych przemian materii.
0,2-0,3 promila alkoholu we krwi ? stan wskazujący na spożycie alkoholu, poprawa samopoczucia, lekkie rozluźnienie.
0,3-0,5 promila alkoholu we krwi ? zmniejszenie samokontroli, lekkie upośledzenie koordynacji ruchowo – wzrokowej, obniżenie krytycyzmu.
0,5-0,8 promila alkoholu we krwi ? uczucie ciepła i odprężenia; koordynacja procesów myślowych już nie zawsze dokładna, osoba sprawia wrażenie trzeźwej, natomiast może wystąpić opóźnienie reakcji psychicznej na bodziec zewnętrzny.
0,8-0,9 promila alkoholu we krwi ? lekkie zakłócenia równowagi, widzenia, słyszenia i mowy; uczucie euforii.
1,1-1,2 promila alkoholu we krwi ? utrzymanie równowagi i koordynacji dużo bardziej utrudnione, wyraźne upośledzenie kontroli umysłowej i fizycznej.
1,4-1,5 promila alkoholu we krwi ? osoba sprawia wrażenie zadowolonej z powodu zmniejszenia hamulców psychicznych; częsta gadatliwość, połączona ze zdradzaniem tajemnic; zmącone widzenie, niewyraźna mowa, utarta sprawności motorycznych
2 promile alkoholu we krwi ? problemy z samodzielnym poruszaniem się , utrata kontroli motorycznej, ograniczenie procesów myślowych.
3 promile alkoholu we krwi ? zawroty głowy i wymioty; zaburzenia równowagi ciała; upośledzenie koordynacji ruchów złożonych.
4 promile alkoholu we krwi ? narastanie zaburzeń koordynacji wszystkich ruchów; mocne osłabienie odbierania bodźców zewnętrznych; skłonności do głębokiego snu.
5 promili alkoholu we krwi ? całkowita utrata świadomości, głębokie omdlenie, zanik odruchów; wzmaga się utrata ciepła; osłabienie akcji serca, możliwe porażenie układu oddechowego, bardzo wysokie prawdopodobieństwo zgonu.
6-< promili alkoholu we krwi – porażenie kompleksu oddechowo-krążeniowego; zgon.
Jest to oczywiście bardzo teoretyczna klasyfikacja gdyż bardzo duży wpływ na reakcje naszego organizmu na zatrucie alkoholowe ma stan fizyczny i kondycyjny osoby spożywającej. Duży wpływ ma zawartość enzymu dehydrogenazy alkoholowej. To on odpowiada za tak zwane ?mienie mocnej głowy?, poprzez zwiększanie odporności na zamroczenie alkoholowe. Ponad to na pewnym etapie rozwoju uzależnienia od alkoholu organizm powoduje swego rodzaju znieczulenie na przyjmowany etanol, co sprowadza się do tego, że osoba pijąca musi spożyć dużo większą dawkę alkoholu etylowego niż osoba pijąca w stopniu umiarkowanym, by doprowadzić się do tego samego stopnia upojenia. W kolejnych etapach uzależniania się od alkoholu ten stan rzeczy zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni i nawet niewielka ilość spożytego etanolu może doprowadzić do opisanych wyżej stanów przy zawartości np. dwóch promili alkoholu we krwi.

Tagi: ,

Podobne