Elektrownie wiatrowe

??nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce należy do najniższych w Europie. Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na mieszkańca, to 0,012 kW, a na km2 obszaru lądowego przypada 1,44 kW ? podaje serwis energiawiatru.ue – Łącznie w Polsce posadowionych jest 347 koncesjonowanych źródeł. ?

Choć pierwsze wiatraki mocno hałasowały, dziś ciężko je usłyszeć nawet z niewielkiej odległości. Z odległości 275 m pracująca turbina wydaje tyle hałasu co lodówka (twierdzi Greenpeace). Nowoczesne turbiny wietrzne są tak ciche, że możesz stać tuż pod nimi i prowadzić swobodna rozmowę bez podnoszenia głosu.

 

Obecnie elektrownie wiatrowe są nowoczesną technologią, która nie przejawia żadnego potwierdzonego negatywnego oddziaływania na przyrodę. Przy wytwarzaniu tej energii korzysta się z czystego i niewyczerpanego, naturalnego źródła jakim jest wiatr. Technologia ta nie powoduje także zanieczyszczeń ? brak jest m.in. emisji spalin czy gazów cieplarnianych, brak zanieczyszczeń w postaci ścieków, nie występuje degradacja gleby czy zachwianie poziomu wód gruntowych a co za tym idzie brak jest ingerencji w ekosystemy oraz nie występuje negatywny wpływ na bioróżnorodność terenu, na którym elektrownie są zlokalizowane. Przede wszystkim, elektrownie wiatrowe nie wiążą się z eksploatacja zasobów naturalnych, których może w przyszłości zabraknąć, oczywiście pomijając etap ich wytworzenia i konserwacji.

Elektrownie wiatrowe nie stanowią znaczącego zagrożenia dla ptaków i nietoperzy. Odpowiednio zlokalizowana farma wiatrowa ma znikomy wpływ na przyrodę. Ponadto stwierdzono, że turbiny wiatrowe pracują w takich zakresach prędkości wiatru, przy których aktywność nietoperzy jest znikoma bądź nie ma jej wcale [?]. Natomiast w przypadku ptaków, większość gatunków omija posadowione turbiny, traktując je jako przeszkody.

Dodatkowo, produkowane są coraz nowocześniejsze i wyższe turbiny wiatrowe, dla których pracujące łopaty wirnika znajdują się na wysokości znacznie wyższej niż pułapy lotów większości gatunków ptaków czy nietoperzy.

Porównując do oddziaływania turbin wiatrowych fakt, iż tysiące ptaków giną w zderzeniach z wysokimi kominami czy w zderzeniach z pędzącymi pojazdami, a nietoperze są płoszone przez wycinkę drzew np. pod elektrownię konwencjonalną czy giną żerując na spryskanych pestycydami polach uprawnych, można śmiało stwierdzić, iż prawidłowo zlokalizowana farma wiatrowa nie tylko nie stwarza niebezpieczeństwa dla przyrody a wręcz pomaga w ochronie bioróżnorodności danego terenu, zapewnia energiawiatru.eu.

 

Przy wykorzystaniu energii wiatru znajdują zastosowanie trzy typy kół wiatrowych: koła wiatrowe o dużej liczbie skrzydeł ? typu turbinowego: koła wiatrowe o niewielkiej liczbie skrzydeł ? typu skrzydłowego i wreszcie koła typu śmigłowego.

Zasada pracy niemal wszystkich silników wiatrowych polega na tym, że siła żywego pędzącego wiatru zostaje oddana wirnikowi silnika stanowiącego układ skrzydeł połączonych z roboczym wałem silnika. Masy pędzonego powietrza, trafiając na płaszczyzny skrzydeł, wywierają na nie nacisk i powodują obrót silnika.

Silniki wiatrowe z kołem typu turbinowego, złożone z dużej liczby łopatek, cechuje stosunkowo niska liczba obrotów wału. Są to więc silniki wolnobieżne. Silniki o niewielkiej liczbie łopatek, zwykłe skrzydłowe oraz śmigłowe, są silnikami szybkobieżnymi.

Silniki wolnobieżne (turbinowe) ruszają już przy stosunkowo bardzo słabym wietrze, cechuje je też bardziej stała szybkość obracania się. Przy silnikach tych z reguły stosowana jest przekładnia.

Silniki szybkobieżne charakteryzuje natomiast lepsze wykorzystanie energii wiatru. Są one najczęściej sprzężone bezpośrednio z prądnicą lub też prądnica umieszczona jest wprost na wale silnika. Silniki wolnobieżne wykorzystywane są przeważnie do pomp wodnych lub napędu maszyn rolniczych, czy na jachtach.

W pierwszym okresie rozwoju infrastruktury do elektrowni wiatrowych na terenach dawnego Związku Radzieckiego stosowano najczęściej silniki śmigłowe o dużych średnicach, stąd też i dużych mocach; natomiast w Stanach Zjednoczonych, w większym stopniu silniki turbinowe.

Tagi: , , ,

Podobne